روند درخواست معلم خصوصی

 

روند درخواست معلم خصوصی در سامانه خدمات آموزشی مدرسان امیرکبیر متشکل از چهار مرحله می باشد.

 

درخواست معلم:

 

در مرحله اول جهت تدریس خصوصی شاگرد از طریق فرم درخواست استاد اقدام به درخواست و بیان شرایط خود می نماید. همچنین میتواند با تماس  و یا ارتباط از طریق id سایت در تلگرام درخواست خود را مطرح نماید .

 

معرفی معلم مناسب:

 

پس از ثبت درخواست شاگرد، سایت استاد متناسب با شرایط شاگرد را معرفی می کند. استاد معرفی شده به شاگرد جهت هماهنگی تماس برقرار می کند. زمان و مکان کلاس پس از هماهنگی توسط استاد به سایت اعلام می گردد .

 

تشکیل کلاس:

 

طبق هماهنگی انجام شده ی استاد و شاگرد کلاس در زمان و مکان توافقی تشکیل می گردد. پس از اتمام کلاس هزینه جلسه به استاد پرداخت می شود .

 

نظرسنجی از شاکرد:

 

پس از تشکیل کلاس از طرف سایت با شاگرد تماس گرفته می شود . نظر او در مورد کیفیت برگزاری کلاس  پرسیده می شود. امتیاز اساتید بر اساس نظرسنجی های تعیین می گردد .