طراحی کنترل کننده کلاسیک و مدرن برای بازوی انعطاف پذیر