قوانین سایت


 • بند 1

قوانین سایت . (1) هر گونه استفاده از خدمات مدرسان امیرکبیر به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در سایت مدرسان امیرکبیر می‌باشد. (1) سایت مدرسان امیرکبیر هیچ توافقی با اساتید خارج از این شرایط ندارد. (1) شرایط و قوانین زیر مربوط به تمام اساتیدی است که به هر شکلی با سایت همکاری و از خدمات آن استفاده می‌کنند.


 • بند 2

سایت مدرسان امیرکبیر. (2) پس از ثبت درخواست شاگردان، اقدام به معرفی استاد خصوصی به آنها می‌نماید. (2) کارشناسان و سیستم سایت تمام تلاش خود را برای اخذ اطلاعات کامل از شاگردان می‌کند و موارد امنیتی در خصوص معرفی استاد به شاگرد را رعایت می‌نماید. با این وجود، اساتید با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می‌کنند و سایت هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط استاد با شاگرد نخواهد داشت. به عبارتی سایت مدرسان امیرکبیر صرفا ارتباط بین استاد و شاگرد را هماهنگ می‌کند و به هیچ عنوان تضمینی در مورد نیات و قصد شاگرد به استاد نمی‌تواند ارائه نماید.


 • بند 3

با توجه به اینکه هویت و اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان به هیچ وجه قابل راستی آزمایی نمی‌باشد، مدرسان امیرکبیر هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط شاگردان چه از طریق تماس تلفنی و چه از طریق ارسال درخواست معرفی استاد از طریق سایت ندارد.


 • بند 4

سایت مدرسان امیرکبیر مختار است که هر گونه اطلاعات و عکسی که توسط اساتید به سایت ارسال می‌شود یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به اساتید یا ایجاد شده توسط اساتید باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند، اصلاح یا حذف نماید.


 • بند 5

تنها دانش‌آموزان خانم، دانشجویان خانم و والدین خانم می‌توانند. (5) از خدمات تدریس خصوصی اساتید خانم مدرسان امیرکبیر استفاده نمایند. (5) به عبارتی در صورتی که فردا تماس گیرنده و یا کسی که درخواست ثبت می‌کند، آقا باشد، امکان استخدام استاد خصوصی خانم برایش مقدور نمی‌باشد و حتما باید تماس از سمت یه خانم صورت گیرد تا استاد خصوصی خانم به شاگرد ارجاع شود.


 • بند 6

سایت مدرسان امیرکبیر. (6) هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در حوزه تدریس خصوصی منعقد نکرده است. (6) اساتید سایت در هر لحظه قادر به ویرایش پروفایل خود هستند، بنابراین سایت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هر نوع اطلاعات درج شده در پروفایل اساتید نخواهد داشت و صرفا مطالب درج شده توسط اساتید را نمایش می‌دهد.


 • بند 7

سایت مدرسان امیرکبیر هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی با هیچ موسسه یا نهاد آموزشی منعقد نکرده است. (7) لذا در صورتی که اساتید با موسسه‌ یا نهاد آموزشی که خود را طرف قرارداد سایت می‌داند، همکاری نماید، کلیه مسئولیت‌ها با خود استاد مربوطه است و سایت مدرسان امیرکبیر هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط استاد با موسسه یا نهاد آموزشی مربوطه نخواهد داشت.


 • بند 8

اساتید موظف هستند مبلغ حق معرفی را در اسرع وقت و مطابق با دستور‌العمل‌های ابلاغی واریز نمایند. (8) در صورت تخطی اساتید از پرداخت حق معرفی، سایت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.


 • بند 9

علاوه بر راهکارهای تعبیه شده به منظور اطلاع از تعداد جلسات برگزار شده توسط استاد، معیار و ملاک اعتماد به اظهارات اساتید می‌باشد. چنانچه استادی تخطی نماید و جلسات برگزار شده را به اطلاع سایت نرسانده یا با تبانی با شاگرد از پرداخت حق معرفی برای برخی از کلاس‌ها خودداری نماید، سایت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.


 • بند 10

در صورتی که شاگردی پس از تعداد جلسات مشخص شده‌ نسبت به تمدید کلاس‌ها اقدام نماید. (10) استاد موظف است این موضوع را به اطلاع سایت برساند. (10) حتی در صورتی که شاگرد پس از مدت زمانی وقفه اقدام به تمدید کلاس نماید، استاد موظف است که سایت را در جریان تمدید کلاس‌ها قرار دهد. در صورتی که استاد به هر دلیل تمدید کلاس را به سایت اطلاع ندهد، سایت مدرسان امیرکبیر این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.


 • بند 11

در صورتی که شاگرد از استاد مربوطه بخواهد که دروس دیگر را نیز به شاگرد تدریس کند، استاد موظف است این کار را با کسب اجازه از سایت و اطلاع‌رسانی به سایت انجام دهد. در صورتی که استاد به هر دلیل اطلاع‌رسانی نکند، سایت مدرسان امیرکبیر این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی اساتید در سایت اقدام نماید.


 • بند 12

قوانین سایت. (12) اکیدا لازم و ضروری است که استاد در خصوص تعهدات خود نسبت به شاگرد پایبند باشد. (12) تماس سریع با شاگرد در زمان معرفی، پاسخگویی به تماس‌های شاگرد پیش از جلسه اول و پس از آن، دریافت وجه به میزان توافق شده و سایر توافقات از جمله تعهدات استاد نسبت به شاگرد می‌باشد.