دانلود رایگان جزوه کنترل چند متغیره MIMO

جزوه کنترل چند متغیره MIMO

کنترل چند متغییره دانلود رایگان جزوه کنترل چند متغییره درس کنترل چند متغیره در رشته مهندسی کنترل، به بررسی و طراحی سیستم‌های کنترلی با چندین ورودی و خروجی می‌پردازد. در این درس، مفاهیم و روش‌های مهمی از جمله مدل‌سازی، طراحی کنترلکننده و تحلیل عملکرد سیستم‌های کنترلی چند متغیره بررسی می‌شوند. مدل‌سازی سیستم‌های کنترلی چند متغیره…