دانلود رایگان جزوه دینامیک مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در مدرسان امیرکبیر

جزوه دینامیک

جزوه دینامیک دانلود رایگان جزوه دینامیک به طور کلی، دینامیک یکی از حوزه‌های علم مهندسی است که به بررسی حرکت و تأثیر نیروها بر اجسام می‌پردازد. این حوزه به تحلیل و بررسی حرکت اجسام و جریان سیالات می‌پردازد و بر اساس قوانین نیوتون و اصول نیرو و جنبش عمل می‌کند. درس دینامیک در رشته‌های مهندسی…