دانلود رایگان جزوه دینامیک مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در مدرسان امیرکبیر

جزوه دینامیک

جزوه دینامیک دانلود رایگان جزوه دینامیک به طور کلی، دینامیک یکی از حوزه‌های علم مهندسی است که به بررسی حرکت و تأثیر نیروها بر اجسام می‌پردازد. این حوزه به تحلیل و بررسی حرکت اجسام و جریان سیالات می‌پردازد و بر اساس قوانین نیوتون و اصول نیرو و جنبش عمل می‌کند. درس دینامیک در رشته‌های مهندسی…

دانلود رایگان جزوه استاتیک در سایت مدرسین امیرکبیر

جزوه استاتیک

استاتیک دانلود رایگان جزوه استاتیک به طور کلی، استاتیک به علمی اطلاق می‌شود که به بررسی تعادل اجسام و سیستم‌ها و اثرات نیروها و موقعیت‌های آنها می‌پردازد. استاتیک در مهندسی به عنوان یکی از بخش‌های مهم مکانیک مصور می‌شود و معمولاً در سال اول یا دوم دوره‌های تحصیلی مرتبط با رشته‌های مهندسی تدریس می‌شود. استاتیک…

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 در مدرسان امیرکبیر

جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

مقاومت مصالح 1 و 2 دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 به طور کلی، درس مقاومت مصالح 1 و 2 در رشته مهندسی عمران به بررسی و بررسی مشخصات و خواص مواد ساختمانی می‌پردازد. این درس‌ها به دانشجویان اصول و مبانی مربوط به مقاومت مصالح ساختمانی را آموزش می‌دهند و به آنها کمک می‌کنند…