پایان نامه کشاورزی بهینه سازی انرژی

بهینه سازی انرژی برقابی مخزن سد با رویکرد برنامه ریزی خطی با قیود احتمالاتی (032)

بهینه سازی انرژی برقابی مخزن سد با رویکرد برنامه ریزی خطی با قیود احتمالاتی بهینه سازی انرژی کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی   [[ این پایان نامه خارج از دسترس می باشد ]] چکیدهفهرستمنابع فارسیچکیده چکیده پروژه بهینه سازی انرژی سدها به منظور دستیابی به اهداف گوناگونی از جمله تأمین نیازهای آبی.،…

پایان نامه رشته منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی (015)- بررسی شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه، بافت آبشش و خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)…

پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی ، بررسی شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه، بافت آبشش و خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس