دانلود رایگان جزوه زمین شناسی

جزوه زمین شناسی کنکور

زمین شناسی (از یونان باستانی: γῆ، gē (“زمین”) و -λoγία، -logia (“مطالعه”، “گفتمان”) ) یک علم مربوط به زمین جامد است. زمین شناسی همچنین می تواند به بررسی ویژگی های جامد هر سیاره یا ماهواره طبیعی مانند مریخ یا ماه اشاره کند.