دانلود رایگان جزوه معادلات دیفرانسیل در سایت مدرسان امیرکبیر

جزوه معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل به طور کلی، معادلات دیفرانسیل به عنوان یکی از مباحث اساسی در ریاضیات و مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این معادلات، رابطه‌های ریاضی بین یک تابع ناشناخته و مشتقات آن تابع را بیان می‌کنند. به صورت کلی معادلات دیفرانسیل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: معادلات دیفرانسیل عادی (ODEs)…