دانلود جزوه شیمی به صورت رایگان

دانلود جزوه شیمی

دانلود جزوه شیمی  دانلود جزوه شیمی . شیمی رشته ی علمی است که در آن عناصر و ترکیبات متشکل از اتم ها. مولکول ها و یون ها ترکیب، ساختار، خواص. رفتار و تغییرات آنها در طی واکنش با سایر مواد رخ می دهد. در حوزه موضوعش، شیمی دارای جایگاهی متوسط ​​بین فیزیک و زیست شناسی…

دانلود جزوه کامل فیزیک به صورت رایگان

دانلود رایگان جزوه فیزیک

فیزیک دانلود رایگان جزوه فیزیک – فیزیک (از یونان باستان: .φυσική .(ἐπιστήμη)  دانش طبیعت). علم طبیعی است که پیرامون حرکت و رفتار اجسام.  از طریق فضا و زمان و مطالعات مربوط به نهادهای انرژی و نیروی  فیزیک مطالعه می کند. فیزیک یکی از اساسی ترین رشته های علمی است و هدف اصلی آن شناخت نحوه…