دانلود جزوه کامل فیزیک به صورت رایگان

دانلود رایگان جزوه فیزیک

فیزیک دانلود رایگان جزوه فیزیک – فیزیک (از یونان باستان: .φυσική .(ἐπιστήμη)  دانش طبیعت). علم طبیعی است که پیرامون حرکت و رفتار اجسام.  از طریق فضا و زمان و مطالعات مربوط به نهادهای انرژی و نیروی  فیزیک مطالعه می کند. فیزیک یکی از اساسی ترین رشته های علمی است و هدف اصلی آن شناخت نحوه…