معلم خصوصی در کرج و تهران

تعرفه كلاس هاي خصوصي

تعرفه كلاس خصوصي: تعرفه كلاس خصوصي – سامانه درخواست معلم خصوصي مدرسان اميركبير، از آنجا كه از دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي برتر كشور بهره مي برد، كيفيت مناسبي را براي كلاس هاي خصوصي ارائه ميدهد. كلاس ها علاوه بر كيفيت مناسب از نظر هزينه نيز بسيار مناسب مي باشند. كلاس هاي خصوصي کلاس…