دانلود رایگان جزوه کامل کنترل فازی در سایت مدرسان امیر کبیر

جزوه کنترل فازی

کنترل فازی دانلود رایگان جزوه کنترل فازی درس کنترل فازی یکی از مباحث مهم در حوزه مهندسی کنترل است. کنترل فازی یک روش کنترلی است که بر پایه منطق فازی و قوانین نمایی کردن اطلاعات غیردقیق و عدم قطعیت عمل می‌کند. در این روش، مقادیر ورودی و خروجی سیستم به صورت مقادیر فازی (عضویت در…