پایان نامه های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع (035) بکارگیری و بهبود رویه سطح پاسخ در بهینه‌سازی شبیه‌سازی

پایان نامه مهندسی صنایع – بکارگیری و بهبود رویه سطح پاسخ در بهینه‌سازی شبیه‌سازی Application and Improvement of Respose Surface Methodology Performances in Simulation Optimization پایان نامه مهندسی صنایع کارشناسی ارشد موضوع: مهندسی صنایع رشته: مهندسی صنایع – صنایع دانشکده مهندسی صنایع   کد فایل 035# فایل PDF دریافت بخشی از فایل Copy Text on…

پایان نامه شبکه های عصبی و فازی

پایان نامه ریاضی ﮐﺎرﺑﺮدی (003) یک شبکه عصبی کارا برای حل مسائل بهینه سازی

پایان نامه رﺷﺘﻪ ریاضی ﮐﺎرﺑﺮدی – یک شبکه عصبی کارا برای حل مسائل بهینه سازی محدب نما . همچنین تکنیک‌های بهینه‌سازی برای حل مسائل برنامه ریزی محدب‌نما مورد بررسی قرار گرفته است.