پایان نامه های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع (035) بکارگیری و بهبود رویه سطح پاسخ در بهینه‌سازی شبیه‌سازی

پایان نامه مهندسی صنایع – بکارگیری و بهبود رویه سطح پاسخ در بهینه‌سازی شبیه‌سازی Application and Improvement of Respose Surface Methodology Performances in Simulation Optimization پایان نامه مهندسی صنایع کارشناسی ارشد موضوع: مهندسی صنایع رشته: مهندسی صنایع – صنایع دانشکده مهندسی صنایع   کد فایل 035# فایل PDF دریافت بخشی از فایل Copy Text on…